Gnojidba  Kalkulatori  Zemljišni resursi Zanimljivosti

Logo "Tlo i biljka"

Tlo i biljka

SOIL and PLANT

Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović

Vukovarska 124

HR-31000 Osijek

e-mail: vladimir@tlo-i-biljka.eu

http://tlo-i-biljka.eu

https://tlo-i-biljka.eu

https://www.tlo-i-biljka.eu

 

Sitemap Tlo i biljka

 


tlo-i-biljka.eu

 

 

Novi tekstovi:

Misija i ciljevi

 

Poštovani poljoprivredni proizvođači, studenti, hobi poljoprivrednici i svi ostali koji se bavite bilinogojstvom, a želite upotpuniti svoje znanje o tlu, usjevima, učinkovitoj i suvremenoj agrotehnici i praksi biljne produkcije, pred Vama je osobna web stranica Tlo i biljka. Stranica je prvenstveno namijenjena poljoprivrednim proizvođačima, posebice ratarima, povrćarima i voćarima kao pomoć u rješavanju mnogobrojnih i rezličitih poteškoća u aktualnoj biljnoj proizvodnji s kojima se svakodnevno susreću i bore, a problema je zaista mnogo u našem neuređenom i neučinkovitom okruženju (društvenom, ekonomskom, agroekološkom, tehnološkom, sociološkom i dr.).

U našoj suvremenoj biljnoj proizvodnji, kao uostalom i cjelokupnoj poljoprivredi, ima previše lutanja, pogrešaka i zabluda, a premalo stručnog znanja utemeljenog na sustavnom stručno-znanstvenom rješavanju problema, inovacijama koje se već široko i uspješno primjenjuju u razvijenim  poljoprivredama, te umjesto da napredujemo, mi stagniramo i sve više zaostajemo za svjetskim dostignućima. Zbog toga, vjerujem da moje dugogodišnje iskustvo i stručno znanje, utemeljeno na brojnim istraživanja iz područja zemljišnih resursa, agrokemije, ishrane bilja, fertilizacije, fiziologije i ekofiziologije bilja, GIS-a i informatičke tehnologije, može pomoći svima koji često postavljaju pitanja kako i zašto promišljajući što treba promijeniti da bi se njihov rad, vrijeme i uložena sredstva oplodili.

Web stranica "Tlo i biljka" fokusirana je na biljnu proizvodnju i namjerava razviti što bolju komunikaciju s proizvođačima, naravno uz ograničenje koja određuju moje pozne godine, zdravlje, ali i specifično znanje i iskustvo koje sam stjecao kao znanstvenik, istraživač i sveučilišni profesor, a ne kao neposredni proizvođač u primarnoj produkciji hrane. Posjetiteljima web stranice stavljam na raspolaganje veći broj vlastitih stručnih tekstova, knjiga, računalnih programa i više namjenskih karata izrađenih u GIS-u kako bi mogli što bolje definirati svoje proizvodne uvjete i prisutna ograničenja/limite u biljnoj proizvodnji.

Možete postavljati i pitanja vezana uz gnojiva i gnojidbu e-mailom na adresu vladimir@tlo-i-biljka.eu. Odgovorit ću što je prije moguće, a kad je pitanje vezano za  probleme od šireg interesa, pokušat ću odgovoriti opširnije autorskim tekstom kako bi takve probleme širi krug korisnika mogao prepoznati, razumjeti i pravilno na njih reagirati, ili ću Vas uputiti na raspoloživu literaturu. Pitanja trebaju biti sažeta i konkretna, a uz pitanje napišite i potrebne dopunske podatke o usjevu, tlu, primijenjenoj agrotehnici i dr. Ako postavite pogrešno ili neprecizno pitanje i odgovor će biti takav, netočan i pogrešan. Kad imate više pitanja, postavite ih odvojeno kako bi na jasno pitanje dobili jasan i točan odgovor.

Od mene možete očekivati brz odgovor i pravi savjet, odnosno tehnološku uputu, ali nemojte očekivati elaborate ili projekte. Ovaj posao radim volonterski i smatram ga pozivom, odnosno znanje i iskustvo koje posjedujem pokušavam prenijeti i pomoći onima koji ga najviše trebaju. Svaku Vašu dobronamjernu primjedbu, sugestiju ili prijedlog pažljivo ću razmotriti i ako procijenim da su dobri ili korisni, bit će prihvaćeni i primijenjeni.

Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović

 

Znanje je bogatstvo (Litterae thesarum est; Petronije)

Znanje je moć (Scientia potestas est; Francis Bacon)

Znanje je blago bez težine; nikad ga nema toliko da bude preteško (kineska poslovica)

Kako siješ tako ćeš i žeti (Ut sementem feceris ita metes; latinska poslovica)

Pet minuta pomoći više je nego deset dana sućuti (rumunjska poslovica)

Čovjek koji je prestar da uči, vjerovatno je uvijek bio prestar za učenje (Friedrich Nietzsche)

Učenje je kao veslanje protiv struje. Čim prestaneš, neizostavno ideš nazad (Benjamin Britten)

Nije stvar u tome da misliš, nego da znaš (Paul Eliar)

Kada je učenik spreman, nastavnik će se pojaviti (Andrew Matthews)

  Puno je teže razbiti predrasudu nego atom (Albert Einstein)

 

Slike naše poljoprivrede

 

Poljoprivreda RH u brojkama

Vladimir Vukadinović

Vladimir Vukadinović (Našice, 1948.), umirovljeni je redoviti profesor Ishrane bilja u trajnom zvanju Poljoprivrednog fakultetu u Osijeku. Cijeli radni vijek proveo je kao istraživač i sveučilišni nastavnik baveći se prvenstveno Ishranom bilja, osobito problemima ishrane dušikom i kalijem, kako usjeva tako i trajnih nasada, te proučavajući zemljišne resurse s aspekta produktivnosti tla, potrebu gnojidbe i različite faktore ograničenja biljne proizvodnje. Pojavom informatičke tehnologije devedesetih godina svoja istraživanja i rezultate testira kreiranjem vlastitih kompjutorskih modela, računalnim analitičkim i statističkim programima i GIS-om kao pomoć u razumijevanju produktivnosti tala, izradi gnojidbenih preporuka za usjeve, povrće i trajne nasade te u donošenju odluka po pitanjima popravki i rajonizacije zemljišta.

Vladimir Vukadinović diplomirao je na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu 1971. god. na genetici, a magistrirao 1978. god. na Fiziologiji biljaka Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, što je njegovim istraživanjima dalo specifičan fiziološki štih u kojima su potrebe biljaka za rast, razvitak i tvorbu prinosa iznad, ili jednake po važnosti agroekološkom i agrotehničkom aspektu biljne produkcije. Doktorirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijek 1981. god. na problemima sinteze i akumulacije saharoze korijenom šećerne repe.

Radeći cijeli svoj radni vijek (1971.-2014.) na istraživanjima, prvo u Zavodu za Agrokemiju (1971-1976.) kao stručni suradnik, a nakon toga u nastavi predmeta Ishrane bilja, Fertilizacije Fiziologije bilja, Ekofiziologije bilja, Primjene kompjutora u poljoprivredi i Zemljišnih resursa (1976.-2014.), prof. dr. Vladimir Vukadinović objavio je više od 150 znanstvenih članaka, više skripti i udžbenika, od kojih su najznačnije knjige Ishrana bilja (3 izdanja), Ekofiziologija bilja, Filozofija gnojidbe, Tlo, gnojidba i prinos i Zemljišni resursi u kojima je i prvi autor.

Posao sveučilišnog profesora smatra pozivom, pa i sad u mirovini, pokušava pomoći poljoprivrednim proizvođačima, doktorantima, magistrantima i studentima u razumijevanju i rješavanju problema biljne proizvodnje. Stoga je izradio niz kompjutorskih programa i modela za potrebe ishrane bilja, GIS namjenskih karata, kao i programa za statističku obradu rezultata istraživanja, od kojih su neki i prezentirani na ovoj web stranici. Utemeljitelj je i prvi predavač nastavnih predmeta na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku Fiziologija bilja, Ekofiziologija, Primjena kompjutora u poljoprivredi i Zemljišni resursi na kojima je, kao i na Ishrani bilja odgojio i ostavio nasljednike, koji su sada već redom sveučilišni profesori. Također, utemeljio je poslijediplomski studij (magisterij i doktorat) u znastvenoj grani Agrokemija, napisao je i publicirao niz stručnih članaka, savjetovao biljne proizvođače putem interneta te održao veliki broj predavanja neposrednim proizvođačima, što i sada radi.

QR-code: Vladimir Vukadinović

Ažurirano: 18.01.2020.
Vladimir Vukadinović©, 2016.
Sva prava pridržana!

OSIJEK Vremenska prognoza